ڪهِين اوڏان چي باري ۾

پاڪستانا چي اوڏ

بڌِيڪ اوڏ پاڪِستانا چي ڏکڻا ۾ سنڌ صُوبي ۾ ريهي هِتي جڪو برپٽا چا علائقا ڇَي۔