اوڏڪي ٻولي چي پيھڻِي ويب سائيٽِي ۾ ڀلي ڪار

ھا اوڏڪِي ٻولِي چِي پيھڻِي ويب سائِيٽ ڇَي، جڪو تمام گھڻِي محنتِي سُون ٺاھلِي گيلِي ڇَي ائُون اوڏڪِي ٻولِي نُون ترقِي ڏِراوڻي ڪاڻ ٺاھلِي گيلي ڇَي۔

امهِين سمجھُون ڇئُون تہ ھا ويب سائِيٽ سِگڙان اوڏان ڪاڻ تمام گھڻِي فائِدي ھاڙي ھُوَي ائُون وي آپڪِي ٻولِي ائُون آپڪِي ثقافتِي چي باري ۾ بڌِيڪ جاڻ سِگھي۔

ها ويب سائِيٽ ڏُوجان ماڻسان چي ڪاڻ بِي فائِدي ھاڙي ھُوِي جڪا نُون اوڏڪِي ٻولِي چي باري ۾ معلُومات کپَي۔

 

جي تمھان نُون ڪو بِي بات پُوڇڻِي ھُوَي يا ڪو صلاح ڏيڻِي ھُوَي تہ امھان سُون رابطا ڪر سِگھا ڇوا۔