ڪاپِي رائِيٽ/ رابطا

جي ويب سائِيٽِي نُون هلاوَڻي هاڙي OLCDO

جي ويب سائِيٽِي چي باري ۾ بڌِيڪ جاڻڻي ڪاڻ اِي ميل ڪرا info@oadki-language.com

جڪا پر ڪونهِي لِکوڙَي ڇَي اوهچ سِگڙي موادا چا ڪاپِي رائِيٽ OLCDO کن ڇَي